Handle overload History_node in database temporal-mysql

hello friends…
I have workflow that waiting to receive a signal
the problem was history_node table rows always inserted til signal received …
I already set my RD to 1 day … but its not clear because worker still running …
any solution like clear all history with specific run ID and status complete ?

the problem was history_node table rows always inserted til signal received …

How are you waiting for the signal? You shouldn’t use busy looping to wait.

thanks for replying ,
yes, i use looping to checking if signal was send…
when receive break the loop and run activity …
is there any other way to checking if signal was send ?

Yes, use signal Channel.Receive which blocks until there is a message in the channel. You can use a Selector to wait for multiple Channels.

its solved as your suggested …
but its still creating like 5 logs or 5 rows in history node for a minute … in every workflow run …
well before was created like 32 logs/rows for a minute to wait for signal now its better …
thank you very very much …

Would you post your workflow code? It looks like you are still doing busy waiting.

well now I use code like below :

//signal receiver
selector := workflow.NewSelector(ctx)
selectorCh := workflow.GetSignalChannel(ctx, ID)
selector.AddReceive(selectorCh, func(ch workflow.ReceiveChannel, _ bool) {
	var signalStatus bool
	ch.Receive(ctx, &signalStatus)
    //run activity, signal was received
})

//duration for waiting signal 
newDuration := req.Times.Sub(workflow.Now(ctx).Local())
timerFuture := workflow.NewTimer(ctx, newDuration)
selector.AddFuture(timerFuture, func(f workflow.Future) {
		//if till duration time out and time signal still not get
        //run activity
})

ctx = actvityOption(ctx, req)
selector.Select(ctx)

The code looks OK. Could you post an example of “5 logs or 5 rows in history node for a minute … in every workflow run …”?

with code above it was created 9 history till duration timeout, timeout duration was a minute.
even if timeout duration increase it to an hour , history log still persist created 9 history in db

and here json history in UI temporal history :

{
 "events": [
  {
   "eventId": "1",
   "eventTime": "2021-12-02T03:12:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowExecutionStarted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283829",
   "workflowExecutionStartedEventAttributes": {
    "workflowType": {
     "name": "GeneralWorkflow"
    },
    "parentWorkflowNamespace": "",
    "parentInitiatedEventId": "0",
    "taskQueue": {
     "name": "GeneralWorkflow",
     "kind": "Normal"
    },
    "input": {
     "payloads": [
      {
       "metadata": {
        "encoding": "anNvbi9wbGFpbg=="
       },
       "data": "eyJJRCI6IjMzOWY5ZjE2LWI4ZDYtNDExYS1iZmU3LWI4Mzc5NWJkNTRjOCIsIlRpdGxlIjoib3JkZXIiLCJBY2Nlc3NUb2tlbiI6ImV5SmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUlzSW5SNWNDSTZJa3BYVkNKOS5leUoxZFdsa0lqb2lZMlk0WmpobFltUXRZbVkxTUMwME16WmtMVGxtTm1JdFlqUTFPVGMwTXpJM01XTTFJaXdpYldWdFltVnlYMmxrSWpvaVptVmxPVEEwTW1NdE0yVTRaQzAwWVdGaExUbG1ZekF0WldZNU56SmlNREptTURoaklpd2laWGh3SWpveE5qTTROREU1TnpBMkxDSnBjM01pT2lKaGRYUm9JbjAuZE8waEROU0pCbUF3Rm9YN3p4WFdzaU1ydi16dHpHenpQZmZvbU1zMTR2OCIsIlRpbWVzIjoiMjAyMS0xMi0wMlQxMDoxMzozNS4xMTc2NTgzNiswNzowMCIsIlR5cGVzVGltZXMiOiJhZnRlciIsIlRhc2siOiJodHRwOi8vbG9jYWxob3N0OjgwODAvdXBkYXRlcy9wYXltZW50cy97cGF5bWVudF9pZH0ve21lbWJlcl9pZH0iLCJUYXNrVHlwZSI6Imh0dHAiLCJNZXRob2QiOiJwYXRjaCIsIkRhdGEiOnsibWVtYmVyX2lkIjoiZmVlOTA0MmMtM2U4ZC00YWFhLTlmYzAtZWY5NzJiMDJmMDhjIiwicGF5bWVudF9pZCI6IjMzOWY5ZjE2LWI4ZDYtNDExYS1iZmU3LWI4Mzc5NWJkNTRjOCIsInN0YXR1c19wYXltZW50IjoiZmFpbGVkIn0sIldvcmtmbG93TmFtZSI6IkdlbmVyYWxXb3JrZmxvdyIsIkF0dGVtcHQiOjMsIkNyZWF0ZVNpZ25hbCI6ZmFsc2UsIlNpZ25hbFN0YXR1cyI6ZmFsc2UsIlJldHJ5QXR0ZW1wIjozLCJNaW51dGVXYWl0VG9SZXRyeSI6MSwiQ3JvbkpvYlR5cGUiOiIiLCJJbnRlcnZhbCI6MTAwMDAwMDAwMCwiTWF4SW50ZXJ2YWwiOjMwMDAwMDAwMDAwMH0="
      }
     ]
    },
    "workflowExecutionTimeout": "0s",
    "workflowRunTimeout": "0s",
    "workflowTaskTimeout": "10s",
    "continuedExecutionRunId": "",
    "initiator": "Unspecified",
    "originalExecutionRunId": "47ddae00-27ce-4f04-bd58-321e0c79b75a",
    "identity": "471314@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "firstExecutionRunId": "47ddae00-27ce-4f04-bd58-321e0c79b75a",
    "attempt": 1,
    "cronSchedule": "",
    "firstWorkflowTaskBackoff": "0s",
    "header": {
     "fields": {}
    }
   }
  },
  {
   "eventId": "2",
   "eventTime": "2021-12-02T03:12:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskScheduled",
   "version": "0",
   "taskId": "5283830",
   "workflowTaskScheduledEventAttributes": {
    "taskQueue": {
     "name": "GeneralWorkflow",
     "kind": "Normal"
    },
    "startToCloseTimeout": "10s",
    "attempt": 1
   }
  },
  {
   "eventId": "3",
   "eventTime": "2021-12-02T03:12:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskStarted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283834",
   "workflowTaskStartedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "2",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "requestId": "eaac3af7-b885-4195-aad2-b64391eb5b30"
   }
  },
  {
   "eventId": "4",
   "eventTime": "2021-12-02T03:12:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskCompleted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283837",
   "workflowTaskCompletedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "2",
    "startedEventId": "3",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "binaryChecksum": "517131e438d90c96ed5b2f074e71ddee"
   }
  },
  {
   "eventId": "5",
   "eventTime": "2021-12-02T03:12:35.000Z",
   "eventType": "TimerStarted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283838",
   "timerStartedEventAttributes": {
    "timerId": "5",
    "startToFireTimeout": "59s",
    "workflowTaskCompletedEventId": "4"
   }
  },
  {
   "eventId": "6",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "TimerFired",
   "version": "0",
   "taskId": "5283841",
   "timerFiredEventAttributes": {
    "timerId": "5",
    "startedEventId": "5"
   }
  },
  {
   "eventId": "7",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskScheduled",
   "version": "0",
   "taskId": "5283842",
   "workflowTaskScheduledEventAttributes": {
    "taskQueue": {
     "name": "widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML:ef80082a-35f6-4b08-9c98-b622c1eb7bda",
     "kind": "Sticky"
    },
    "startToCloseTimeout": "10s",
    "attempt": 1
   }
  },
  {
   "eventId": "8",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskStarted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283846",
   "workflowTaskStartedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "7",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "requestId": "8380a0eb-7111-45bd-804d-657e5f64bbd8"
   }
  },
  {
   "eventId": "9",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskCompleted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283849",
   "workflowTaskCompletedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "7",
    "startedEventId": "8",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "binaryChecksum": "517131e438d90c96ed5b2f074e71ddee"
   }
  },
  {
   "eventId": "10",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "ActivityTaskScheduled",
   "version": "0",
   "taskId": "5283850",
   "activityTaskScheduledEventAttributes": {
    "activityId": "10",
    "activityType": {
     "name": "GeneralActivities"
    },
    "namespace": "",
    "taskQueue": {
     "name": "GeneralWorkflow",
     "kind": "Normal"
    },
    "header": {
     "fields": {}
    },
    "input": {
     "payloads": [
      {
       "metadata": {
        "encoding": "anNvbi9wbGFpbg=="
       },
       "data": "eyJJRCI6IjMzOWY5ZjE2LWI4ZDYtNDExYS1iZmU3LWI4Mzc5NWJkNTRjOCIsIkFjY2Vzc1Rva2VuIjoiZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSXNJblI1Y0NJNklrcFhWQ0o5LmV5SjFkV2xrSWpvaVkyWTRaamhsWW1RdFltWTFNQzAwTXpaa0xUbG1ObUl0WWpRMU9UYzBNekkzTVdNMUlpd2liV1Z0WW1WeVgybGtJam9pWm1WbE9UQTBNbU10TTJVNFpDMDBZV0ZoTFRsbVl6QXRaV1k1TnpKaU1ESm1NRGhqSWl3aVpYaHdJam94TmpNNE5ERTVOekEyTENKcGMzTWlPaUpoZFhSb0luMC5kTzBoRE5TSkJtQXdGb1g3enhYV3NpTXJ2LXp0ekd6elBmZm9tTXMxNHY4IiwiVGltZXMiOiIyMDIxLTEyLTAyVDEwOjEzOjM1LjExNzY1ODM2KzA3OjAwIiwiVHlwZXNUaW1lcyI6ImFmdGVyIiwiVGFzayI6Imh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC91cGRhdGVzL3BheW1lbnRzL3twYXltZW50X2lkfS97bWVtYmVyX2lkfSIsIlRhc2tUeXBlIjoiaHR0cCIsIkRhdGEiOnsibWVtYmVyX2lkIjoiZmVlOTA0MmMtM2U4ZC00YWFhLTlmYzAtZWY5NzJiMDJmMDhjIiwicGF5bWVudF9pZCI6IjMzOWY5ZjE2LWI4ZDYtNDExYS1iZmU3LWI4Mzc5NWJkNTRjOCIsInN0YXR1c19wYXltZW50IjoiZmFpbGVkIn0sIk1ldGhvZCI6InBhdGNoIiwiV29ya2Zsb3dOYW1lIjoiR2VuZXJhbFdvcmtmbG93IiwiQXR0ZW1wdCI6MywiQ3JlYXRlU2lnbmFsIjpmYWxzZSwiU2lnbmFsU3RhdHVzIjpmYWxzZSwiUmV0cnlBdHRlbXAiOjMsIk1pbnV0ZVdhaXRUb1JldHJ5IjoxLCJDcm9uSm9iVHlwZSI6IiIsIkludGVydmFsIjoxMDAwMDAwMDAwLCJNYXhJbnRlcnZhbCI6MzAwMDAwMDAwMDAwfQ=="
      }
     ]
    },
    "scheduleToCloseTimeout": "0s",
    "scheduleToStartTimeout": "86400s",
    "startToCloseTimeout": "86400s",
    "heartbeatTimeout": "5s",
    "workflowTaskCompletedEventId": "9",
    "retryPolicy": {
     "nonRetryableErrorTypes": [
      "BusinessError"
     ],
     "initialInterval": "1s",
     "backoffCoefficient": 2,
     "maximumInterval": "300s",
     "maximumAttempts": 3
    }
   }
  },
  {
   "eventId": "11",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "ActivityTaskStarted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283855",
   "activityTaskStartedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "10",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "requestId": "5fd4a1a2-4871-49ff-874a-60fbcaa1193b",
    "attempt": 1
   }
  },
  {
   "eventId": "12",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "ActivityTaskCompleted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283856",
   "activityTaskCompletedEventAttributes": {
    "result": {
     "payloads": [
      {
       "metadata": {
        "encoding": "anNvbi9wbGFpbg=="
       },
       "data": "eyJkYXRhIjoiUHJvY2VzcyBQYXltZW50IDogZmFpbGVkIiwibWV0YSI6eyJjb2RlIjoyMDAsImVycm9yIjpudWxsLCJtZXNzYWdlIjoiT0sifX0="
      }
     ]
    },
    "scheduledEventId": "10",
    "startedEventId": "11",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@"
   }
  },
  {
   "eventId": "13",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskScheduled",
   "version": "0",
   "taskId": "5283857",
   "workflowTaskScheduledEventAttributes": {
    "taskQueue": {
     "name": "widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML:ef80082a-35f6-4b08-9c98-b622c1eb7bda",
     "kind": "Sticky"
    },
    "startToCloseTimeout": "10s",
    "attempt": 1
   }
  },
  {
   "eventId": "14",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskStarted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283861",
   "workflowTaskStartedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "13",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "requestId": "afdf370e-eeee-49a7-ae88-392c76617e26"
   }
  },
  {
   "eventId": "15",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowTaskCompleted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283864",
   "workflowTaskCompletedEventAttributes": {
    "scheduledEventId": "13",
    "startedEventId": "14",
    "identity": "471842@widiloyalto-Lenovo-ThinkBook-14-IML@",
    "binaryChecksum": "517131e438d90c96ed5b2f074e71ddee"
   }
  },
  {
   "eventId": "16",
   "eventTime": "2021-12-02T03:13:35.000Z",
   "eventType": "WorkflowExecutionCompleted",
   "version": "0",
   "taskId": "5283865",
   "workflowExecutionCompletedEventAttributes": {
    "result": {
     "payloads": [
      {
       "metadata": {
        "encoding": "anNvbi9wbGFpbg=="
       },
       "data": "eyJkYXRhIjoiUHJvY2VzcyBQYXltZW50IDogZmFpbGVkIiwibWV0YSI6eyJjb2RlIjoyMDAsImVycm9yIjpudWxsLCJtZXNzYWdlIjoiT0sifX0="
      }
     ]
    },
    "workflowTaskCompletedEventId": "15",
    "newExecutionRunId": ""
   }
  }
 ]
}

I think I misunderstood your previous message. The history you posted looks absolutely normal and is not going to grow with time, only with actions that your workflow takes.